Comisia juridică, numiri și imunități  anunță concurs pentru selectarea candidatului la funcția de director al Centrului Național Anticorupție, Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului.

În ședința de ieri, notează Moldpres, Comisia a adoptat Regulamentul cu privire la concursul pentru selectarea candidatului la funcția de director al Centrului Național Anticorupție.

Potrivit Regulamentului, candidatul trebuie să întrunească următoarele cerințe:

·         deține cetățenia Republicii Moldova și este domiciliat pe teritoriul ei;

·         are studii superioare juridice și o vechime în muncă în domeniul juridic de cel puțin 10 ani;

·         are o reputație ireproșabilă;

·         nu este și nu a fost în ultimii doi ani membru al vreunui partid politic;

·         nu are antecedente penale și cunoaște limba română;

·         este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea atribuțiilor.

Dosarul va conține următoare documente:

·        copia buletinului de identitate și a fișei de însoțire;

·        copia diplomei de studii;

·        copia carnetului de muncă;

·        două scrisori de recomandare;

·        certificatul eliberat de Ministerul Justiției care confirmă că nu este membru al vreunui partid politic;

·        cazier judiciar;

·        certificatul de sănătate, eliberat de instituția medicală abilitată.

Candidații vor depune dosarele în perioada 19 octombrie – 29 noiembrie, la secretariatul Comisiei juridice, numiri și imunități: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 105, biroul 926. Detalii la numărul de telefon 022/ 82 05 34.