În contextul „Zilei Internaționale Anticorupție” care este celebrată anual la data de 9 decembrie, la nivel mondial, Serviciul protecție internă și anticorupție al MAI, de comun cu Centrul Național Anticorupție și Organizația nonguvernamentală „CNA Studențesc”, au desfășurat un șir de acțiuni menite să promoveze spiritul de integritate, atitudinea “Toleranță zero față de corupție” dar și comportamentul responsabil în societate.

Astfel, începând cu data de 9 decembrie, SPIA a lansat un spot video cu caracter social, destinat informării agenților publici din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, cu privire la consecințele ce pot să survină ca urmare a nerespectării prevederilor legislației și a unui rezultat negativ la testul de integritate profesională.

Ulterior, angajații SPIA de comun cu reprezentanții ONG-ului “CNA Studențesc”, au desfășurat mai multe lecții publice pentru studenții și cadrul didactic ai Universității Libere Internaționale din Moldova, Universității de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Universității de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”, Academiei de poliție „Ștefan cel Mare” a MAI ș.a.

Totodată, membrii ONG-ului „CNA Studențesc” cu suportul SPIA și CNA, au organizat un concurs de lucrări scrise în domeniul anticorupție, la care au fost invitați să participe toți tinerii interesați.

De asemenea, angajații SPIA cu suportul angajaților Direcției generale prevenirea corupției a Centrului Național Anticorupție și membrii ONG-ului „CNA Studențesc”, au desfășurat o conferință științifică la Universitatea de Stat din Moldova, în cadrul căreia au fost evaluate și lucrărilor prezentate la concursul organizat anterior.

Câștigătorii concursului au fost 10 studenți, care au fost selectați să participe la un stagiu practic în cadrul Serviciului protecție internă și anticorupție al MAI sau Centrului Național Anticorupție al Republicii Moldova.

În încheierea “Săptămânii anticorupție”, a fost desfășurat un turneu de minifotbal cu genericul “Cupa Integrității”, care a avut loc la Complexul sportiv „Futsal Arena F.M.F.” din comuna Ciorescu.

La turneu au participat echipa Serviciului protecție internă și anticorupție al MAI, a ONG-ului „CNA Studențesc”, a Asociației presei sportive din Moldova, care a și câștigat Cupa, dar și o echipă mixtă de Jurnaliști de la diferite instituții Mass-media.