Executivul întreprinde măsuri pentru a încuraja agenții economici să creeze noi locuri de muncă. Astăzi, în cadrul ședinței Guvernului a fost aprobat Regulamentul privind subvenționarea creării de noi locuri de muncă. Astfel, pentru crearea unui loc de muncă agentul va primi de la stat 40 mii de lei.

 „Printre criteriile de eligibilitate pentru acordarea subvenției se numără: creșterea numărului de salariați cu cel puțin 100 de persoane care fac parte din categoria de subiect al subvenției, salariul mediu lunar la întreprindere pentru persoanele angajate – subiecți ai subvenției să nu fie mai mic de 75% din cuantumul salariului mediu lunar pe economie, în ultima zi a lunii aferente anului fiscal pentru care se solicită subvenția, agentul economic nu trebuie să aibă restanțe la achitarea impozitelor și taxelor față de bugetul public național”, se spune în comunicatul emis de Guvern.

După cum notează autorii proiectului, măsura propusă va stimula economia națională și va spori nivelul de ocupare a populație, ceea ce în perspectivă ar reduce migrația cetățenilor.

Regulamentul a fost elaborat în baza Legii cu privire la ajutorul de stat şi pentru executarea Planului de acţiuni privind atragerea investiţiilor şi promovarea exporturilor pentru anii 2016-2020.