Alegătorii care nu au domiciliu sau reşedinţă în Republica Moldova pe motivul retragerii/anulării sau expirării acestuia, inclusiv la data de 30 octombrie 2016 votează la secţia de votare conform ultimului loc de domiciliu sau reşedinţă. O hotărîre în acest sens a fost aprobată în cadrul şedinţei de astăzi a Comisiei Electorale Centrale (CEC).

Potrivit normelor legale, alegătorii care nu au înregistrare la domiciliu sau la reşedinţă şi nu pot face dovada acesteia, votează la orice secţie de votare din Repulica Moldova. Aceştia urmează să completeze şi o declaraţie prin care se vor abţine de la votul multiplu în ziua alegerilor. Alegătorii din această categorie vor fi verificaţi în SIAS „Alegeri”, confirmîndu-se faptul participării acestora la alegeri şi se vor include în lista suplimentară, iar la rubrica domiciliu/reşedinţă se va face menţiunea „fără înregistrare la domiciliu/reşedinţă”.

Potrivit datelor Registrului de Stat al Populației, numărul de cetățeni fără domiciliu sau reședință este de 63667.