Alegătorii pot verifica începând de astăzi, 10 octombrie, şi până pe 29 octombrie, corectitudinea întocmirii listelor electorale, atât în localurile secţiilor de votare, cât şi online, accesând pagina electronică a Comisiei Electorale Centrale www.cec.md.
Potrivit legislaţiei electorale, alegătorul se poate adresa la biroul electoral al secţiei de votare, ce corespunde domiciliului sau reşedinţei sale, pentru a solicita, în baza documentelor doveditoare, includerea sau excluderea din listă, corectarea erorilor comise la înscrierea datelor despre sine ori despre alţi alegători.Alegătorul poate fi înscris numai într-o singură listă electorală şi la o singură secţie de votare în baza actelor ce atestă domicilierea sa în perimetrul secţiei de votare respective.

Persoana care are domiciliu şi reşedinţă valabilă, se înscrie în lista electorală ce corespunde secţiei de votare în a cărei rază teritorială aceasta îşi are reşedinţa.