Ministrul Afacerilor Interne, Alexandru Jizdan a avut o întrevedere cu şeful Biroului Național ICNUR Moldova, Traian Ţurcanu, unde au fost discutate realizările obţinute, inclusiv pe plan internațional, pentru îmbunătăţirea domeniului azilului în RM, dar și proiectele ce urmează a fi realizate în viitor.

În cadrul întrevederii, părţile au abordat subiecte ce ţin de adoptarea noii Legi privind azilul şi despre îmbunătăţirile cadrului legal, conform standardelor internaționale și europene, dar și despre fortificarea relațiilor de colaborare în domeniul migrației și azilului.

În acest sens, ministrul Alexandru Jizdan a accentuat bunele relaţii de colaborare a Ministerului Afacerilor Interne și mai ales a Biroului Migrație și Azil (BMA), implicit Direcţia refugiaţi, precum şi a Departamentului Poliţiei de  Frontieră (DPF) cu ICNUR.

Totodată, ministrul Afacerilor Interne a reiterat despre deschiderea față de implicarea subdiviziunilor MAI în diferite proiecte, care ar produce rezultate și noi perspective de creștere a angajaților.

La rândul său, şeful Biroului Național ICNUR, Traian Ţurcanu a vorbit despre rezultatele obținute în timp, în procesul de conlucrare cu DPF și  BMA, împreună cu care ICNUR a realizat unele proiecte importante care au soluționat problemele cu care se confruntau solicitanții de azil.

De asemenea, au fost puse în discuție subiecte ce țin de posibilităţile acordării asistenţei medicale refugiaţilor, solicitanţilor de azil, beneficiarilor de protecţie umanitară şi a străinilor și operarea unor amendamente la cadrul legal,  în vederea ajustării la noile necesităţi.

Astfel, Părțile au manifestat interes pentru continuarea dialogului bazat pe încredere și disponibilitatea de a oferi sprijinul necesar în realizarea angajamentelor asumate în domeniul azilului şi integrării străinilor.