În perioada de 13-14 decembrie 2016, 20 de ofițeri ai Inspectoratului Național de Investigații și ai Direcției Generale Securitate Publică, au participat la un curs de instruire cu genericul ”Metodele de prevenire a consumului de droguri în rîndul tinerilor”, organizat de Inspectoratul General al Poliției în cooperare cu Centrul Regional de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog din Județul Iași, România.

Cursul de instruire s-a focusat pe dezvoltarea unei metodologii și proceduri operaționale standard privind prevenirea consumului de droguri în rîndul tinerilor, prin promovarea unui dialog deschis și schimb de experiență în acest domeniu.

Participanții au fost familiarizați cu conceptele de bază utilizate în domeniul drogurilor, semnele consumului de droguri sau cum recunoaștem un consumator de droguri, principalele categorii de substanţe narcotice, efectele pe termen scurt, mediu și lung ale consumului de droguri, precum și fenomenul noilor substanţe cu efecte psihoactive.

Menționăm că, pregătirea în domeniul vizat s-a desfășurat în conformitate cu Planul de acțiuni pentru implementarea Matricei de politici privind liberalizarea regimului de vize pentru anii 2014-2016 și se înscrie  în activitățile de pregătire continuă a efectivului, cu scopul sporirii capacităţilor profesionale ale polițiștilor.