Antreprenoriatul feminin ca indicator al democrației, egalității de gen, al ocupării forței de muncă, precum și potențial de dezvoltare regională a fost discutat recent, în cadrul ședinței ordinare a Comisiei guvernamentale pentru egalitate între femei și bărbați, prezidată de Gheorghe Brega, viceprim-ministru pe probleme sociale al Republicii Moldova.

La întrunire au participat Viorica Dumbrăveanu, viceministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, vicepreședintele comisiei, membrii acesteia care reprezintă toate autoritățile administrației publice centrale și organizațiile neguvernamentale.

În prezentarea subiectului, Iulia Iabanji, Director general al Organizației pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii (ODIMM) a menționat că rata de ocupare în rîndul femeilor, în ultima perioadă, a fost de 37%. ”75 la sută din totalul femeilor ocupate sunt angajate în calitate de salariat și respectiv, acestea au venituri în medie cu 12,9% mai mici decît ale bărbaților”, a spus Iulia Iabanji.

Totodată, Directorul general ODIMM a specificat că în Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare a Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii pentru anii 2012 – 2020 a fost introdus o prioritate separată dedicată antreprenoriatului feminin care urmează, în perioada anilor 2015-2017, să faciliteze accesul femeilor la instruire și resurse informaționale, financiare întru promovarea spiritului antreprenorial în rîndul femeilor.

Gheorghe Brega a salutat aceste acțiuni și a reiterat susținerea continuității programelor de promovare a femeilor.

La rîndul său, Viorica Dumbrăveanu, viceministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei a accentuat că ministerul, în calitate de autoritate publică centrală responsabilă de promovarea politicilor pentru egalitatea de gen susține programele femeilor în afaceri, cele de prestare a serviciilor, consultanță și subvenționare a antreprenoriatului feminin.

Un alt subiect abordat a fost eficientizarea activității Comisiei guvernamentale pentru egalitate între femei și bărbați și oportunitatea operării modificărilor în modul de activitate al acesteia.

Viceministrul a propus să fie instituit un grup tehnic de lucru pentru elaborarea mecanismului de monitorizare a implementării proiectului Strategiei privind asigurarea egalității între femei și bărbați 2017-2020, care urmează să fie aprobată de către Guvern.