Responsabilii din cadrul Biroului Vamal Bălți s-au întâlnit, la data de 09 decembrie curent, cu mai mulți operatori economici și brokeri vamali care activează în raza respectivei subdiviziuni teritoriale. Întrevederile au avut loc cu ocazia organizării ședințelor ordinare ale Comitetului Consultativ de pe lângă Biroul Vamal Bălți, care are drept scop familiarizarea operatorilor economici cu simplificările implementate de către Vamă.

În cadrul discuțiilor, reprezentanții comunității de afaceri au fost informați despre noile modificări operate în cadrul legislativ, menite să asigure o mai mare transparență în procesul de vămuire. Aceștia au fost interesați să afle mai multe detalii despre declararea electronică, culoarul verde, simplificarea certificării originii etc.

Un subiect aparte pe agenda ședinței l-a constituit condițiile de obținere a certificatelor de origine, a statutului de AEO și Exportator Aprobat. În momentul actual, de beneficiile implementării conceptului de Agent Economic Autorizat în Republica Moldova beneficiază 100 de companii.

Totodată, reprezentanții Serviciului Vamal le-au vorbit participanților și despre extinderea procedurilor electronice pentru alte regimuri vamale, precum și despre modernizarea sistemului informațional ASYCUDA World prin integrarea de noi module, precum Noul Sistem Computerizat de Tranzit (NCTS) și Ghișeul Unic.

Menționăm că, în prezent, 98% dintre exporturi sunt perfectate în mod electronic, iar 90% sunt scutite de controale și sunt direcționate pe culoarul verde, verificările documentare și fizice fiind efectuate doar în cazuri de risc sporit.