Cabinetul de miniștri a aprobat ieri Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea ghișeului unic pentru autorizarea lucrărilor de construcție.

Conform prevederilor Regulamentului, va fi creată resursa informațională „e-Autorizări construcții”, prin intermediul Sistemului informaţional automatizat de gestionare a actelor permisive. Ghişeul unic va deveni funcțional până la sfârșitul anului 2017 şi va fi aplicat de către toate  autoritățile publice locale și organele supravegherii de stat competente în procesul de autorizare a lucrărilor de construcție.

Datorită creării ghișeului unic, durata pentru obținerea autorizațiilor de construcție se va reduce de la 247 de zile până la circa 100 de zile. Totodată, vor fi simplificate procedurile și micșorate costurile pe care le suportă solicitantul, fiind eliminate mai multe bariere în acest sens.

Instituțiile responsabile vor asigura, în mod gratuit, interacțiunea și schimbul de date automatizat între Sistemul informațional automatizat de gestiune și eliberare a actelor permisive și alte date informaționale, administrate de autoritățile publice, între care: Registrul de stat al populației, Registrul de stat al unităților de drept, Sistemul informațional automatizat „Cadastrul bunurilor imobile”.

De asemenea, ghişeul unic pentru autorizarea lucrărilor de construcție va spori transparenţa în acest domeniu, prin facilitarea acţiunilor de monitorizare a respectării perioadei de examinare şi eliberare a actelor cerute de către solicitant, precum și a motivelor refuzului de eliberare a actelor solicitate.