Un nou regulament privind modul de declarare a valorii mărfurilor introduse pe teritoriul Republicii Moldova a fost aprobat ieri, de Guvern, transmite 24h.MD.  Astfel, în document sunt stipulate acțiunile pe care trebuie să le întreprindă Serviciul Vamal și agentul economic la confirmarea valorii în vamă a mărfurilor importante.

Prin aplicarea noului regulament se majorează suma limită de la 300 la 5000 de euro pentru care depunerea formularului D.V.1. nu este obligatorie.

De asemenea, documentul prevede posibilitatea agenților economici de a dispune de mărfurile respective cu condiția de a prezenta ulterior documentele concludente pentru confirmarea valorii în vamă a mărfurilor importate și depunerii unei garanții ce ar acoperi diferența la plata drepturilor de import aferente valorii în vamă declarate și celei stabilite provizoriu de organele vamale.

 

Implementarea noii proceduri va asigura diminuarea cheltuielilor legate de staționarea unităților de transport în terminalele vamale, precum și va acorda posibilitate declaranților de a livra mărfurile la destinație, evitând întârzierile legate de perfectarea vamală a acestora.

În același timp, impactul benefic va fi caracterizat prin asigurarea aplicării unui proces transparent, uniform și obiectiv de evaluare vamală a mărfurilor importate, iar, în consecință, perceperea corectă și integrală a drepturilor de import la buget.

Menționăm că regulamentul a fost elaborat cu suportul Programului USAID BRITE, fiind consultat cu reprezentanți ai AmCham și Misiunii EUBAM. Totodată, în scopul excluderii unor eventuale riscuri ale influenţei factorilor coruptibilităţii, proiectul a fost supus Expertizei Anticorupţie, nefiind atestate incompatibilităţi cu standardele naţionale şi internaţionale anticorupţie.