Membrii Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale s-au întrunit joi într-o ședință pentru a stabili și aproba lista proiectelor care urmează a fi fnanțate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională în următorii patru ani. Drept rezultat au fost selectate 52 de proiecte care vor primi 1,3 miliarde lei.

„În prima etapă a concursului au fost depuse 321 de note conceptuale de proiecte, în sumă de circa 7,8 miliarde lei, ceea ce reprezintă necesitățile de dezvoltare a localităților, în prezent. După mai multe etape de evaluare, 52 de proiecte, în valoare de 1,3 miliarde de lei, vor primi finanțare începînd cu anul viitor. Cele mai multe proiecte țin de domeniul aprovizionării cu apă și sanitație. Pentru proiectele ce nu vor fi finanțate din Fondul Național de Dezvoltare Regională, vom căuta alte surse de finanțare, inclusiv vom negocia cu partenerii de dezvoltare”, a subliniat ministrul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Vasile Bîtca.

Printre principalele domenii pe care se axează proiectele depuse țin de infrastructura drumurilor regionale și locale, aprovizionarea cu apă și sanitație, managementul deșeurilor solide dezvoltarea infracstructurii de afaceri, sporirea atractivității turistice și eficineța energetică a clădirilor publice. Consiliul a evaluat proiectele din mai multe puncte de vedere, inclusiv dacă dețin studii de fezabilitate, proiecte tehnice actualizate și documentație tehnico-economică.

„Pentru perioada 2017-2020, în Fondul Național pentru Dezvoltare Regională sunt planificate alocații de la bugetul de stat în mărime de circa 1 miliard de lei.  În acest context, ținînd cont și de beneficiile pentru localități, proiectele au fost evaluate în mai multe etape: pentru a observa dacă corespund obiectivelor și priorităților concursului de proiecte, dacă dețin studii de fezabilitate, proiecte tehnice actualizate, soluțiile tehnice relevante, inclusiv documentație tehnico-economică coerentă”, a menționat Viceprim-ministrul, ministrul Economiei, președintele CNCDR, Octavian Calmîc.