Cabinetul de miniștri a aprobat, în cadrul şedinţei de ieri, o serie de modificări la legislaţia privind protecția copiilor aflați în situații de risc și a copiilor separați de părinți. Amendamentele propuse vor extinde competențele autorităților tutelare și vor înăspri sancțiunile pentru părinții care nu respectă drepturile copiilor.

Documentul prevede tragerea la răspundere a părinților pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor de creștere și educație a copilului, precum și încasarea de la părinții vinovați a cheltuielilor pentru creșterea și educația copilului în serviciile sociale de la momentul plasării până la reintegrarea copilului în familie.

De asemenea, copii vor avea dreptul la repararea prejudiciului material sau moral cauzat prin vătămarea integrității corporale, a sănătății sau încălcarea drepturilor personale nepatrimoniale, urmare a violenței, neglijării, exploatării sau eschivării părinților de la exercitarea obligațiilor părintești.

Totodată, Codul Penal a fost completat cu două articole care prevăd  răspunderea penală pentru eschivarea cu rea voinţă a părinţilor de la exercitarea obligaţiilor părinteşti.