Economia Moldovei se reabilitează, iar în anul 2017 creșterea acesteia va constitui 3,5%. Despre aceasta anunță Banca Mondială într-un raport privind perspectivele economice, publicat astăzi. Potrivit informațiilor Băncii Mondiale, principalii factori ai creșterii economice sunt recolta agricolă bună, consumul privat puternic, remiterile mai mari, dar și creșterea salariilor în sectorul public și privat.
La fel se atestă și o creștere substanțială a veniturilor provenite din sistemul  fiscal. După cum atesta expertul Băncii Mondiale, Marcel Chistruga, „în sectorul fiscal, vedem o creștere puternică atât a veniturilor și a cheltuielilor publice, rezultatul este un deficit fiscal de 0,4 la sută din PIB.
La partea de venituri, am observat practic o creștere la toate componentele. Suntem optimiști, considerăm că va exista o influență pozitivă a acestui sector asupra creșterii economice. Observăm o redresare și o creștere a salariilor atât în sectorul privat, cât și în cel public: creșterea salariilor în sectorul educației, public. Aceste creșteri sunt mai mari decât rata inflației și așteptăm un efect pozitiv asupra PIB-ului până la sfârșitul acestui an”, susține expertul.