Toate blocurile de locuit mai sus de 10 nivele, din Chișinău, vor fi inspectate de către un grup de lucru, creat în cadrul Primăriei capitalei

Toate blocurile de locuit din Chișinău, care au mai mult de 10 nivele, vor fi supuse unei inspecții, pentru a verifica, dacă la aceste imobile este asigurat accesul autospecialelor de intervenție. Vicepimarul de Chișinău, Nistor Grozavu, a emis o dispoziție de creare a unui grup de lucru, care să verifice aceste construcții, transmite realitatea.

Scopul inspectării este de a identifica gradul de accesibilitate a salvatorilor și a utilajelor de intervenție în situații excepționale, pentru a putea fi salvate, eventual, vieți și bunuri materiale.

Responsabil de identificarea acestor blocuri a fost desemnat Alexandru Burlacu, funcționar din cadrul Preturii sectorului Rîșcani.

Totodată, din grupul de lucru face parte Alexandru Burlacu, specialist în Secția de control urban în teritoriu, al Direcției transport; Oleg Melnic, șef detașament salvare și pompieri din sectorul Rîșcani; Ștefan Bostan, locotenent major din cadrul Direcției situații excepționale din municipiul Chișinău.

Membrii grupului de lucru urmează să inspecteze blocurile în cauză și, ulterior, în funcție de rezultatele inspectării, vor întreprinde măsuri de deblocare și asigurare a accesului autospecialelor de intervenție.