La data de 27 septembrie 2016, a fost dată în exploatare soluția informatică privind Registrul riscului de credit.

Proiectul în cauză s-a derulat în mai multe etape ce vizează: analiza funcțională, elaborarea designului, implementarea și parametrizarea, instruirea, testarea și exploatarea experimentală.

Registrul riscului de credit cumulează informația detaliată a băncilor licențiate din Republica Moldova cu privire la totalitatea creditelor acordate. Această informație se raportează către Banca Națională, conform cerințelor normative intrate în vigoare la 1 iulie 2016.

 

Implementarea proiectului oferă posibilitatea concentrării la  Banca Națională a informațiilor detaliate, veridice și prompte aferente riscului de credit la care se expun băncile licențiate. Disponibilitatea în acest sens a datelor operative complexe permite băncii centrale să determine  riscul respectiv nu numai pe sector, dar și pe grupe de bănci sau la fiecare bancă în parte. Faptul în cauză contribuie la identificarea timpurie a riscurilor asociate portofoliilor de credite, asigurând un proces de investigare analitică și interpretativă la aplicarea acțiunilor corective întreprinse de Banca Națională.

Proiectul de implementare a Registrului riscului de credit a fost inițiat la 15 iunie 2015 în contextul alinierii la standardele internaționale de promovare a unui sistem financiar puternic și competitiv în baza gestionării adecvate a riscurilor, fiind parte componentă a  centralei riscurilor.