Banca Națională a Moldovei (BNM) anunță că, în primele nouă luni ale anului curent, activele băncilor din Republica Moldova au înregistrat o creștere, băncile fiind destul de bine capitalizate, însă se confruntă cu unele probleme legate de nivelul creditelor neperformante, menținându-se tendința de diminuare a activității de creditare.

În luna iunie 2015 BNM a instituit procedura de supraveghere specială asupra BC „MOLDOVA – AGROINDBANK” S.A., BC „Moldindconbank” S.A. și B.C. „VICTORIABANK” S.A., ce dețin în total 64.7 la sută din activele sectorului bancar. În legătură cu modificările recente în legislație, supravegherea specială a fost substituită cu supravegherea intensivă până la soluționarea problemelor existente în aceste bănci. Pentru fiecare din băncile menționate, Banca Națională a creat comisii de supraveghere care analizează situația financiară, tranzacțiile, agenda organelor de conducere, participă la ședințele acestora, emite recomandări referitor la activitatea acestor bănci.

Astfel, conform BNM, la 30 septembrie curent portofoliul de credite brut a constituit 50 la sută în totalul activelor sau 36.3 miliarde de lei, micșorându-se pe parcursul a 9 luni ale anului 2016 cu 4.8 la sută. De asemenea, s-a redus și volumul total al creditelor noi acordate cu 12.3 la sută faţă de perioada similară a anului precedent.

„Micșorarea este cauzată de situația economică din țară, de lipsa cererii la credite, precum și de rata medie a dobânzii înaltă la credite. Astfel, băncile au majorat investițiile în valori mobiliare de 2 ori, constituind 13.9 la sută din totalul activelor. Restul activelor, care constituie 36 la sută, băncile le dețin în conturile deschise la Banca Națională, în alte bănci, în numerar”, potrivit reprezentanților BNM.

Pe parcursul a 9 luni ale anului 2016, ponderea creditelor neperformante în totalul creditelor a crescut cu 5.8 p.p. față de finele anului precedent, constituind pe sector 15.8 la sută la 30.09.2016.

„Indicatorul menționat variază de la o bancă la alta, valoarea cea mai mare alcătuind 32.9 la sută. Cele mai mari dinamici ascendente a creditelor neperformante au fost înregistrate de băncile aflate sub supraveghere intensivă, inclusiv ca urmare a cerințelor emise de către Banca Națională a Moldovei privind reclasificarea creditelor, pornind de la abordarea prudențială aplicată de BNM. De menționat că majoritatea creditelor reclasificate au fost acordate anterior instituirii de către BNM a supravegherii intensive”, mai spun responsabilii BNM.

Conform rapoartelor prezentate la 30 septembrie curent, s-a constatat că BC „Moldindconbank” S.A. și BC „Victoriabank” S.A. încalcă limita maximă de 15 la sută stabilită în actele normative ale BNM cu privire la expunerea maximală.

„Nivelul înalt al indicatorului suficienței capitalului ponderat la risc a permis băncilor absorbirea pierderilor legate de înrăutățirea calității creditelor. În același timp, există riscul că în unele bănci capitalul poate fi insuficient pentru acoperirea potențialelor pierderi în cazul deteriorării în continuare a calității activelor. BNM va solicita băncilor revizuirea politicilor și strategiilor în vederea reducerii nivelului creditelor neperformante și fortificarea capitalului”, spun cei de la BNM.