Curtea Supremă de Justiție a respins ca nefondat recursul declarat de Î.S. „Calea Ferată din Moldova” și a menținut hotărârea Curții de Apel Chișinău privind cererea de chemare în judecată înaintată de Întreprinderea de Stat ,,Calea Ferată din Moldova” împotriva Consiliului Concurenței.

Amintim că, la 28 iunie curent, Curtea de Apel Chișinău a respins cererea de chemare în judecată înaintată de Î.S.”Calea Ferată din Moldova” către Consiliul Concurenței privind anularea Deciziei Plenului Consiliului Concurenţei.

Prin decizia menționată s-a stabilit situaţia dominantă deţinută de Î.S.„Calea Ferată din Moldova” pe piaţa serviciilor de transport feroviar de mărfuri din Republica Moldova şi s-a constatat încălcarea de către Î.S.„Calea Ferată din Moldova” a art. 6 lit. (d) din Legea nr. 1103-XIV din 30.06.2000 cu privire la protecţia concurenţei. Această încălcare s-a manifestat prin aplicarea tarifului internaţional pentru serviciile de transport feroviar prestate de către Î.S.„Calea Ferată din Moldova” la transportarea mărfurilor atunci când un punct de plecare/destinaţie este Portul Internaţional Liber „Giurgiuleşti”, iar altul orice alt punct de plecare pe teritoriul Republicii Moldova.