Curtea Constituţională a pronunțat, la data de 17 mai, hotărârea privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Legea privatizării fondului de locuințe.

Potrivit hotărârii, cei care locuiesc în apartamente de serviciu nu le vor mai putea privatiza.

Curtea a observat că locuinţele de serviciu se atribuie spre utilizare, în mod exclusiv, angajaților și membrilor familiilor lor în perioada exercitării de către aceștia a atribuţiilor funcţionale, potrivit prevederilor legale.

În acest sens, Curtea a subliniat că folosirea locuinţelor de serviciu se află în strânsă legătură cu existența raporturilor de muncă.

În acest sens, Curtea a menționat că „speranța legitimă”  cu privire la un „bun” nu poate fi invocată ca „valoare patrimonială”, deoarece persoanele care întruneau condițiile necesare pentru a privatiza locuința de serviciu până la intrarea în vigoare a modificărilor legale, prin care s-a instituit interdicția de a privatiza locuințele de serviciu, nu și-au valorificat acest drept.

Adițional, Curtea a subliniat că modificarea legii a avut la bază un interes economic și anume, de a proteja drepturile și interesele altor persoane.