Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a constatat în peste 15 cauze judiciare condiţii proaste de detenţie în Penitenciarul nr. 13.

În special condiţiile proaste se atestă din cauza suprapopulării, condiţiilor anti-sanitare şi a cantităţii şi calităţii proaste a hranei servite deţinuţilor. Datele au fost prezentate de Centrul de Resurse Juridice în cadrul unei comunicări ce readuce în vizor remarcile ombudsmanului cu privire la condiţiile dezastruoase ale Penitenciarul nr. 13, transmite IPN.

În comunicare se menţionează că în grupul de cauze Ciorap, care include 14 hotărâri, CEDO a constatat  mai multe probleme de bază ce ţin de condiţiile de detenţie în Penitenciarul nr. 13. Printre acestea este suprapopularea extremă, igiena nesanitară, insectele parazitare, lipsa paturilor, prezenţa rozătoarelor, lipsa ventilaţiei corespunzătoare şi a accesului la lumina zilei. De asemenea, CEDO a constatat insuficienţă şi de calitate proastă hrana servită.

Totodată, CEDO a constatat că legislaţia moldovenească nu dă dreptul instanţelor de judecată sau oricărui organ administrativ care examinează o plângere să dispună îmbunătăţirea imediată a condiţiilor de detenţie a unei persoane, îmbunătăţire care depinde de alocarea resurselor de la bugetul de stat.

Comunicarea a fost expediată Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei, care este responsabil de supravegherea executării hotărârilor CEDO de către statele membre.

Autorităţilor moldoveneşti CRJM le-a solicitat, până la construirea noului penitenciar în Chişinău, care va înlocui Penitenciarul nr. 13, să ia măsuri necesare pentru a reduce suprapopularea în acest penitenciar. De asemenea, CRJM a cerut autorităţilor să mărească substanţial fondurile alocate pentru hrana deţinuţilor, să introducă un remediu intern restaurator şi compensator eficient pentru detenţia în condiţii proaste.