Statul trebuie să devină atractiv pentru oamenii de afaceri. Declarația a fost făcută ieri, de premierul Pavel Filip, în cadrul primei ședințe a Consiliului pentru promovarea proiectelor investiționale de importanţă naţională, transmite 24h.MD.

În cadrul întrevederii au fost puse în discuţie aspectele organizatorice de funcţionare ale entităţii, precum şi analizate unele subiecte ce ţin de activitatea a trei investitori importanţi din Republica Moldova.

De asemenea, premierul a vorbit despre importanţa creării unui mediu favorabil pentru dezvoltarea antreprenoriatului şi susţinerea iniţiativelor de afaceri.

 „Investiţiile nu vin pur şi simplu în ţară. Trebuie să reuşim să convingem oamenii de afaceri din Republica Moldova să-şi dezvolte activitatea. În acest sens, vreau ca acest Consiliu nou-creat nu doar să asigure un dialog eficient între Guvern şi întreprinzători, dar şi să reprezinte o platformă de generare a soluţiilor concrete la problemele identificate şi să faciliteze activitatea comunităţii de business”, a menţionat Pavel Filip.

Conform mecanismului de activitate a Consiliului, Ministerul Economiei va acumula propunerile ce urmează a fi incluse în Lista proiectelor investiţionale de importanţă naţională. Acestea vor fi expertizate şi monitorizate de ministerul de profil şi, ulterior, discutate în cadrul şedinţelor.

Totodată, în caz de necesitate, la aceste întruniri vor participa experţi, reprezentanţi ai investitorilor şi potenţialilor investitori.  În urma analizei activităţii desfăşurate de întreprinderile monitorizate, Consiliul va veni cu măsuri de soluţionare a problemelor identificate, precum şi cu propuneri de modificări legislative pentru a elimina barierele din calea mediului de afaceri şi a stimula fluxul de investiţii străine directe şi naţionale strategice în economia naţională.

Pentru a fi considerate proiecte investiţionale de importanţă naţională, acestea trebuie să cumuleze cel puţin trei dintre criteriile stabilite de Consiliu. Printre acestea se regăseşte necesitatea de a asigura soluționarea sarcinilor strategice, primordiale pentru stat, economia naţională și populaţie, volumul investiţiilor să  fie de cel puțin 1 milion de dolari, să creeze un număr semnificativ de noi locuri de muncă, sau să utilizeze tehnologii şi echipamente inovatoare. Lista completă a criteriilor urmează să fie publicată pe pagina web oficială a Organizaţiei de Atragere a Investiţiilor şi Promovare a Exportului din Moldova.

În cadrul şedinţei de astăzi s-a discutat, de asemenea, despre activitatea a două întreprinderi ce activează în cadrul Zonei Economice Libere „Bălți”, precum şi a unei companii care îşi implementează proiectul investiţional în cadrul Parcului Industrial „Edineț”. În acest context, Consiliul a aprobat o serie de măsuri pentru eliminarea deficienţelor care împiedică activitatea acestora.

Amintim că Consiliul pentru promovarea proiectelor investiţionale de importanţă naţională a fost creat în luna mai a.c., printr-o Hotărâre de Guvern, şi are ca scop identificarea şi eliminarea deficienţelor birocratice din calea mediului de afaceri şi facilitatea activităţii investitorilor. Consiliul este condus de prim-ministrul Republicii Moldova, iar din componenţa acestuia fac parte conducătorii ministerelor şi agențiilor cu care investitorii interacționează cel mai des.