Fracțiunea Partidului Liberal (PL) are un nou deputat, care va ocupa locul devenit vacant după ce Veaceslav Untilă a fost numit Președinte al Curții de Conturi.

După cum informează TRIBUNA, este vorba despre Oleg Ogor, candidat supleant pe lista Partidului Liberal. Curtea Constituțională a validat astăzi, mandatul acestuia.

Totodată, Curtea a constatat că, candidatul supleant, Oleg Ogor, a prezentat Comisiei Electorale Centrale declaraţia, prin care a acceptat mandatul de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, asumându-şi obligaţia de a înlătura incompatibilităţile în termenele prevăzute de lege, iar în şedinţa plenară a Curții nu au fost stabilite circumstanţe de natură să împiedice validarea mandatului.