Proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Codului deontologic al lucrătorului medical și al farmacistului, precum și proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului privind promovarea etică a medicamentelor, au fost supuse discuțiilor publice în cadrul ședinței prezidate de viceprim-ministrul pe probleme sociale Gheorghe Brega.

Urmare a discuțiilor și propunerilor enunțate, vicepremierul a dispus crearea a două grupuri de lucru, care pe parcursul a 14 zile și, respectiv, 30 de zile urmează să prezinte proiecte de îmbunătățire a Codului deontologic al lucrătorului medical și al farmacistului, precum și a Regulamentului cu privire la promovarea etică a medicamentelor.

În acest sens, Gheorghe Brega a subliniat importanța colaborării dintre toate asociațiile obștești din domeniu, în contextul în care Codul deontologic reprezintă un act esențial, ce vizează toți lucrătorii medicali și farmaciștii.

Totodată, cu referire la Regulamentul privind promovarea etică a medicamentelor, viceprim-ministrul a venit cu propunerea de a interzice activitățile publicitare ale reprezentanților companiilor farmaceutice în cadrul instituțiilor medicale.

La şedinţă au participat reprezentanți ai Ministerului Sănătății și ai asociațiilor obștești ale lucrătorilor medicali și farmaciștilor.