Asigurarea unui răspuns eficient multi-sectorial la violența în bază de gen în Republica Moldova a fost tematica atelierului de lucru regional la care a participat viceministra Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Viorica Dumbrăveanu. Evenimentul a avut loc, astăzi, 18 noiembrie curent și a întrunit reprezentanții Fondului ONU pentru Populație la nivel regional și național, reprezentanții Inspectoratului General al Poliției, Ministerului Sănătății și societății civile din Moldova.

Viorica Dumbrăveanu a menționat importanța cooperării și conlucrării inter-instituționale și multe-disciplinare în procesul de prevenire și combatere a fenomenului violenței, precum și în asistența subiecților acestuia. ”Eficiența soluționării cazurilor de violență în bază de gen și violenței în familie depinde în mare măsură de coordonarea intervențiilor și cooperarea strânsă dintre specialiștii care sunt în contact cu victima”, a subliniat viceministra.

”Deși la nivel central putem constata o coordonare a politicilor destul de fructuoasă, totuși trebuie să recunoaștem că intervențiile specialiștilor de la nivel local nu sunt întotdeauna suficient de coordonate iar victima nu întotdeauna beneficiază de acces la toate serviciile și asistența de care are nevoie”, a adăugat Viorica Dumbrăveanu.

„Focusul acestui atelier este de a familiariza partenerii noştri cu cele două pachete de instrumente regionale si globale privind intervenţia în cazurile de violenţă de gen. În acelaşi timp ne dorim să lansăm discuţii privind ajustarea la contextul național a acestor proceduri şi să formulăm o serie de recomandări pentru implementarea reuşită a modelului de intervenţie multe-sectorial”, a spus Angelina Zaporojan-Pîrgari, președinta Centrului de Drept al Femeilor.

La rândul ei, Reprezenta de țară UNFPA Rita Columbia a declarat că acest atelier face parte dintr-un program al organizației națiunilor Unite, fiind sprijinit de mai multe agenții cum ar fi: UNFPA, Organizația Mondială a Sănătății, UN Women și UNECE; ceea ce reprezintă un exemplu de colaborare multi-sectorială. ”Scopul acestui atelier este să prezinte experiența regională privind standardele globale și serviciile esențiale în abordarea și prevenirea fenomenului violenței în bază de gen”, a adăugat Rita Columbia.

Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familie în calitate de autoritate publică centrală, care elaborează şi promovează politici de prevenire şi combatere a violenţei în familie și de acordare a protecţiei şi asistenţei victimelor, a întreprins eforturi constante în vederea asigurării unei cooperări multidisciplinare și interinstituționale pe acest segment, atât la nivel central, cât și la nivel local. Astfel, la nivel central platforma principală de cooperare interinstituțională este reprezentată de Consiliului coordonator interministerial în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie, iar la nivel local de echipele multidisciplinare teritoriale din cadrul Sistemului Național de Referire.

Reamintim că în acest an, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei din Moldova a promovat proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea a 11 acte legislative din domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie. Modificările care au fost operate la legislația națională oferă o perspectivă de semnare și ulterior ratificare a Convenției de la Istanbul.