Cabinetul de miniștri a aprobat Planul de admitere la studii superioare de doctorat, ciclul III, cu finanțare de la bugetul de stat, pentru anul de studii 2016-2017. Planul prevede un total de 313 de locuri, dintre care 309 sunt pentru doctoratul științific și 4 – pentru doctoratul profesional.

Cotele de înmatriculare au fost repartizate pe cele 6 domenii de studii, prevăzute de Nomenclatorul specialităților științifice: Științe ale naturii; Științe inginerești și tehnologii; Științe medicale; Științe agricole; Științe sociale și economice; Științe umaniste.

Planul de admitere la studii superioare de doctorat, prevede și 10 locuri cu finanțare de la buget pentru străini.