Cabinetul de miniștri a aprobat, în cadrul ședinței de astăzi, proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2017. Potrivit documentului, veniturile bugetului asigurărilor de stat estimate pentru anul 2017 vor constitui 16 mlrd. 410 mil. 670,2 mii lei, cu o creștere de 9,8% (sau 1 mlrd. 464 mil. 985,9 mii lei) în raport cu veniturile aprobate pentru anul 2016.

Astfel, resursele generale ale bugetului asigurărilor sociale de stat vor constitui 66,3%, iar transferurile de la bugetul de stat – 33,7%. La capitolul „Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii” au fost prognozate 10 mlrd. 875 mil. 000,0 mii lei, iar „Transferurile primite în cadrul bugetului public național” prognozate pentru anul 2017 au fost incluse la compartimentul „Venituri” în volum de 5 mlrd. 530 mil. 795,2 mii lei.

Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2017 constituie 16 mlrd. 410 mil. 670,2 mii lei, cu o creştere de 9,6% (sau 1 mlrd. 434 mil. 575,4 mii lei) faţă de suma cheltuielilor aprobate pentru anul 2016.

La estimarea cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2017 s-au aplicat următoarele măsuri: indexarea pensiilor de asigurări sociale cu 6,8%; introducerea indemnizaţiei paternale; majorarea indemnizaţiei unice la naşterea copilului pînă la 5300 lei pentru fiecare copil; introducerea indemnizaţiei lunare de suport pentru creşterea pînă la vârsta de 3 ani a copiilor gemeni sau mai mulţi copii născuţi dintr-o singură sarcină ș.a.

Prognoza indicatorilor generali ai bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 a fost efectuată în baza actelor legislative şi normative în vigoare, analizei tendinţelor şi performanţelor înregistrate în anii precedenţi şi în baza prognozei indicilor macroeconomici, elaboraţi de către Ministerul Economiei.

Tot astăzi, a fost aprobat proiectul de Lege privind modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2016, cu scopul precizării veniturilor și cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat.

Conform documentului, veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2016 constituie 15 mlrd. 049 mln. 048,1 mii lei, cu o creştere cu 18 mln. 585,9 mii lei faţă de veniturile precizate, iar cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2016 aprobate sunt de 15 mlrd. 079 mln. 458,6 mii lei sau cu o creştere cu 18 mln. 585,9 mii lei.

Cheltuielile pentru prestaţiile sociale s-au majorat cu 20 mln. 342,1 mii lei. Cheltuielile pentru prestaţiile sociale s-au majorat cu 20 342,1 mii lei. Majorarea cheltuielilor este generată de includerea unei prestații noi, indemnizația paternală, precum și de creşterea cheltuielilor pentru acordarea ajutoarelor sociale unor categorii de populație în perioada rece a anului, finanţate din mijloacele bugetului de stat.