Executivul a aprobat, astăzi, proiectul cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr.657 din 6 noiembrie 2009 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea, structurii şi efectivului-limită ale Cancelariei de Stat.

Prin acest proiect se urmărește optimizarea structurii Cancelariei de Stat a Republicii Moldova în calitate de ”Centru al Guvernului”, precum și consolidarea principalelor funcţii și sarcini ale acesteia, în conformitate cu Strategia privind reforma administrației publice pentru anii 2016-2020. De asemenea, modificările aplicate se vor axa pe consolidarea responsabilităților majore ale Cancelariei și îmbunătățirea procesului decizional pe segmentul de politici guvernamentale. În particular, vor fi sporite capacităţile analitice, eficientizată activitatea de coordonare a politicilor publice, modernizate procesele de elaborare și promovare a actelor legislativ-normative şi circulaţia documentelor.

Totodată, va fi redus numărul de personal în cadrul Cancelariei de Stat. „Optimizarea statelor de personal va fi concomitentă cu schimbarea business proceselor la nivelul Cancelariei de Stat, implementarea circuitului electronic al documentelor, excluderea dublărilor de funcții. Vom avea o administrație mai suplă dar mai eficientă”, a menţionat Secretarul general al Guvernului, Lilia Palii.

În context, Premierul Pavel Filip a menţionat că reforma Cancelariei de Stat este primul pas care trebuie efectuat în procesul de reformare a administraţiei publice. „Atunci când vorbim despre reforma administraţiei publice centrale sau de reforma Guvernului, trebuie să avem acest instrument eficient”, a subliniat Pavel Filip.

Tot astăzi, Cabinetul de miniștri a aprobat proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii  privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici. Această procedură urmărește îmbunătățirea mecanismului de remunerare și motivare a funcționarilor publici, precum și acordarea dreptului managerilor autorităților publice de a motiva funcționarii conform performanțelor înregistrate la locul de muncă.