Numărul structurilor de stat cu funcții de control asupra businessului va fi redus de la 70 la 13. Ministerul Economiei și Infrastructurii anunță că procesul inițiat de Guvern va fi încheiat în aproximativ 3 luni. Decizia se înscrie în Strategia reformei cadrului de reglementare a activității de întreprinzător pentru anii 2013-2020.

„Guvernul a revizuit cadrul normativ privind reglementarea controlului de stat și totalitatea organelor cu drept de control de stat și a instituit şi un nou sistem instituțional de control, în vederea atingerii unei eficiențe maxime a acestui instrument – controlul de stat, pentru a micșora presiunea asupra mediului de afaceri și asigura protecția consumatorului.

Astfel, 13 autorități publice au funcția de control de stat și împuterniciri de a efectua controale asupra activității de întreprinzător, pentru asigurarea calității produselor și serviciilor pe piață din țară, precum și pentru a micșora presiunea asupra mediului de afaceri, din cele 70 de instituții cu dreptul de control de până acum”, se spune în comunicatul emis de Ministerul Economiei și Infrastructurii.

Printre instituțiile care vor fi supuse reorganizării se numără Agenția pentru protecția consumatorilor, care va deveni Agenția pentru protecția consumatorilor și supravegherea pieței. De asemenea, a fost instituită și Agenția pentru supraveghere tehnică și Institutul pentru protecția mediului.

„Printre celelalte organe cu funcții de control se regăsesc, Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor, Agenţia Naţionale pentru Sănătate Publică, Agenția Națională de Asigurare a Calității în Învățământul Profesional, Agenţia Naţională Transport Auto, Autoritatea Aeronautică Civilă, Agenţia Navală, Inspectoratul de Stat al Muncii, Serviciul Vamal, Serviciul Fiscal de Stat și Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal”, se mai spune în comunicatul instituției.