În contextul Zilei internaţionale a Voluntarului, marcată astăzi, 5 decembrie 2016, Inspectoratul General al Poliției a lansat oficial Voluntariatul în Poliţie.

Evenimentul face parte dintr-un şir larg de acţiuni menite să apropie Poliţia de comunitate, inclusiv să promoveze principiile şi filozofia Activităţii Poliţieneşti Comunitare, în contextul executării Strategiei de Dezvoltare a Poliţiei.

La lansarea voluntariatului au participat, șeful Inspectoratului General al Poliției, Alexandru Pînzari, șeful Direcției Generale Securitate Publică, Marin Maxian, Consilierul de nivel înalt al UE, Marian Tutilescu și Secretarul Comisiei de certificare a Instituției gazdă a activității de voluntariat, Marcel Marin.

În cadrul evenimentului Secretarul Comisiei de certificare a Instituției gazdă a activității de voluntariat, Marcel Marin a înmînat Ispectoratului General al Poliției, certificat de instituție gazdă a activității de voluntariat, semnat de Președintele Comisiei de certificare, Ion Donea.

Inspectoratul General al Poliţiei, devenind Instituţia Gazdă a activităţii de Voluntariat, va oferi posibilitatea tuturor celor care nu sunt indiferenţi şi doresc să ajute fiecare cetăţean să se protejeze de acțiunile infracţionale, de a veni alături de echipa Poliției şi de a face ceva util pentru societate.

Voluntarii vor acorda suport Poliției în examinarea cauzelor și condițiilor ce generează comportamentul delicvent, vor contribui la elaborarea și distribuirea pliantelor informative de prevenire a anumitor genuri de contravenții și infracțiuni în rîndul populației, vor organiza întruniri cu membrii comunității și se vor implica în realizarea campaniilor de informare organizate de Poliție.

În discursul său, șeful Inspectoratului General al Poliției a menționat că, Poliția este în proces de modernizare și dezvoltare, iar această activitate vine să susțină un nou concept și model de poliție, mai profesională, receptivă, transparentă și mereu în sprijinul cetățenilor.

Totodată, șeful IGP a felicitat persoanele care deja au manifestat interes pentru această activitate și care doresc să-şi dedice timpul, experienţa, talentul, energia şi abilităţile în folosul comunităţii, pentru un viitor mai sigur al întregii societăţi.

La finele evenimentului, 10 persoane au primit carnete de voluntari.

Menționăm că, ideea de a lansa o astfel de activitate aparține nu doar IGP-ului, fiind inspirată și din propunerile înaintate de activiștii în domeniul voluntariatului din Republica Moldova.