Executivul a aprobat semnarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană privind asistența macrofinanciară pentru țara noastră şi a Memorandumului de înţelegere ca parte integrantă a acestui Acord, transmiteDirecţia comunicare şi protocol a Guvernului.

Semnarea documentelor va crea condiţii favorabile pentru creşterea economică durabilă, menţinerea stabilităţii fiscale şi macroeconomice.

Programul de asistență macrofinanciară pentru țara noastră presupune alocarea a 100 milioane de euro, dintre care 60 milioane de euro urmează să fie furnizate sub formă de împrumut şi 40 milioane de euro – sub formă de grant, scrie Moldpres.

Debursările se vor face în anul 2018, în trei tranșe egale, în funcție de progresele înregistrate în implementarea a 28 de condiţionalităţi înaintate de UE. Acestea se referă la guvernanța publică, combaterea corupţiei, reforme în sectorul energetic, guvernanța în sectorul financiar, mediul de afaceri.

Creditul va fi acordat pentru maximum 15 ani, iar rata dobânzii aplicată pentru fiecare tranşă va depinde de costul la care va face împrumuturi Comisia Europeană pe piaţa financiară internaţională.