Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) va lansa anul curent programul pilot „Femei în afaceri”.

Programul este destinat femeilor din zonele rurale și celor care dețin afaceri.

Potrivit Ministerului Economiei, directorul general al ODIMM, Iulia Iabanji, în cadrul ședinței Consiliului de coordonare al instituției, a menționat că de oportunitățile programului, care completează activitatea „PARE 1+1”, Fondului de Garantare a Creditelor și Programului Național de Abilitare Economică a Tinerilor vor beneficia peste 400 de femei.

Programul oferă o abordare integrată în trei etape pentru a susține femeile în afaceri, care vizează necesitățile de dezvoltare a afacerilor la fiecare etapă de dezvoltare: suport în inițierea afacerii, suport pentru afacerile nou-create și afaceri în creștere.

Președintele Consiliului de coordonare, viceprim-ministrul, ministrul Economiei, Octavian Calmîc, a menționat că în procesul de implementare a programelor de modernizare a economiei naționale, adoptate de Guvernul Republicii Moldova, instituția are o misiune foarte importantă, deoarece, prin proiectele gestionate, vor contribui la creșterea performanței și nivelului de competitivitate a sectorului întreprinderilor mici și mijlocii, contribuind la dezvoltarea economică durabilă a țării și la crearea de noi locuri de muncă.

Octavian Calmîc a subliniat că în prezent întreprinderile mici și mijlocii din Republica Moldova constituie peste 97% din numărul total de întreprinderi, dar eficiența economică, comparativ cu alte state, este relativ redusă, generînd venit din vînzări de aproape 32% din totalul venituri pe economie.

„Pornind de la situația dată, concludem că acest sector rămîne a fi unul vulnerabil la incertitudinile mediului economic și politic”, a spus ministrul Economiei.

Potrivit lui Octavian Calmîc, una dintre prioritățile ODIMM trebuie să fie acordarea suportului multidimensional pentru aceste întreprinderi pentru creșterea performanțelor și a nivelului de competitivitate a lor.