Alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii de cetăţeni vor creşte. Un proiect de lege în acest sens a fost adoptat astăzi în lectură finală cu votul a 82 de deputaţi.

Potrivit noilor reglementări, cu 20% va creşte mărimea alocaţiei sociale de stat pentru persoanele cu dizabilităţi din copilărie şi pentru copiii cu dizabilităţi în vârstă de până la 18 ani. Plăţile vor fi recalculate de la 1 ianuarie 2018. De aceasta vor beneficia circa 12100 copii cu dizabilități și 27300 persoane cu dizabilități din copilărie, scrie Moldpres.

De asemenea, se va majora cu 10 la sută alocaţia socială de stat pentru persoanele cu dizabilităţi şi pentru copii în cazul pierderii întreţinătorului. La fel, va crește cu 5% alocaţia socială pentru persoanele vârstnice şi alocaţia pentru îngrijire, însoţire şi supraveghere. Toate aceste creșteri vor fi stabilite și aplicate de la 1 aprilie 2018. În total vor beneficia de majorări circa 78100 persoane.

Pentru achitarea acestor alocaţii majorate, în Legea bugetului de stat pentru anul 2018, au fost prevăzute mijloace financiare în mărime de circa 65 mln lei.