La 11 mai 2016, la Viena, Austria, ministrul Afacerilor Interne, Alexandru Jizdan a avut o întrevedere bilaterală cu ministrul Federal de Interne al Austriei, Wolfgang Sobotka, în cadrul exercitării mandatului Preşedinţiei Republicii Moldova la Convenția privind cooperarea polițienească în Europa de Sud-Est (CCP ESE), în perioada 01.01.-31.06.2016.

Astfel, ministrul moldovean a exprimat gratitudinea Ministrului Federal de Interne al Austriei, pentru găzduirea celei de-a 15-a Reuniuni a Comitetului de Miniștri în cadrul CCP ESE, eveniment care coincide cu cea de-a 10 aniversare de la semnarea Convenţiei vizate.

Ministrul Jizdan l-a felicitat pe ministrul austriac Sobotka cu ocazia investirii în noua funcție de ministru Federal de Interne al Austriei, reliefând cooperarea bilaterală şi multilaterală eficientă atât la nivel strategic cât şi operaţional. Totodată, a accentuat rolul şi eficacitatea ofițerului de legătură al Austriei la Chișinău privind asigurarea schimbului continuu de informaţii şi buna conlucrare între autorităţile competente ale Părţilor, precum şi lansarea noilor proiecte şi iniţiative comune.

Ministrul Alexandru Jizdan a reiterat importanţa activităţii şi profesionalismul domnului Ottavio Bottecchia, numit în calitate de șef al Secretariatului CCP ESE la 5 mai 2015, precum şi relevanţa acestuia în procesul de exercitate a mandatului Preşedinţiei Republicii Moldova în cadrul acestei Convenţii.

În cadrul întrevederii bilaterale vizate, ministrul moldovean a lansat invitaţia ministrului de interne austriac Sobotka de a efectua o vizită oficială la Chişinău pe parcursul anului 2016, care a fost respectiv acceptată de către oficialul austriac.

Este de menţionat faptul, că în cadrul întrevederii bilaterale, partea austriacă a abordat subiectul privind examinarea posibilităţii de detaşare a ofiţerului de legătură al Republicii Moldova în cadrul Secretariatului Convenţiei respective. Totodată, oficialii au convenit asupra organizării unei runde de negocieri pe marginea proiectului Acordului bilateral privind implementarea prevederilor CCP ESE, în vederea semnării acestuia până la finele anului curent.

În concluzie, Ministrul Jizdan a reafirmat angajamentul Republicii Moldova în menținerea și consolidarea parteneriatului polițienesc existent, în contextul noilor evoluţii şi provocări la adresa securităţii regionale, precum şi combaterea criminalităţii transfrontaliere organizate.