Liderul PD și Candidatul  la alegerile prezidențiale a anului curent,Marian Lupu și-a prezentat astăzi platforma electorală.  Aceasta se bazează pe trei direcții prioritare, rezultând din întrevederile pe care le-a avut acesta cu oamenii și ținând cont de doleanțele electoratului. Platforma prezidențială a lui Marian Lupu este întitulată ”Moldova puternică, Moldova prosperă”. La baza platformei sta idea  integrarii europene a Republicii Moldova. Scopul lui ecestuia este să asigure transformările necesare în țară astfel ca în următorii ani Republica Moldova să poată depune cererea de aderare la Uniunea Europeană.

”Viziunea care stă la baza platformei prezidențiale este integrare europeană, ca unica resursă pentru dezvoltarea și modernizarea țării, rezolvarea problemelor interne din Republica Moldova. Vine să confrunte ideologia antieuropeană care este promovată de contracandidatul meu”, a declarat Marian Lupu în timpul prezentării.

Direcții primordiale ale programului sunt capitalul uman al țării; economia națională; funcționarea și întărirea statului.

Direcția întâi se referă la educație, sănătate, protecție socială, ocrotirea familie, parteneriatul stat-biserică, legăturile cu diaspora.

Economia națională, care este un domeniu de chintesență, în opinia lui Marian Lupu, ține de dezvoltarea mediului de afaceri, atragerea masivă de investiții, în special europene, pentru noi întreprinderi industriale, pentru crearea a noi locuri de muncă, agricultura și dezvoltarea regională.Funcționarea și întărirea statului are drept scop asigurarea stabilității, legii, ordinii, justiției, combaterea corupției, pacea socială.

O atenție specială, Marian Lupu a declarat că va acorda menținerii păcii la nivelul tuturor etniilor conviețuitoare ”pentru că dezbinarea societății pe criterii etnice și lingvistice devine un pericol care poate duce la consecințe dezastruoase”.

Problema transnistreană, potrivit lui Marian Lupu, urmează să fie rezolvată în continuare pe cale pașnică în negocierile 5+2. Marian Lupu s-a declarat părtașul ideii asigurării unei autonomii largi a acestei regiuni și s-a declarat ”dușmanul politic” al federalizării Republicii Moldova care este un pericol pentru existența ei ca stat.

Domeniul politicii externe se bazează pe necesitatea continuării implementării Acordului de asociere cu UE, reiterând în acest sens că acest document oferă deplina libertate a Repubicii Moldova de a menține relațiile cu partenerii din CSI . ”Nu am fost și nu voi fi părtașul unui al proiect geostrategic care este diametral opus celui european”, a accentuat prezidențiabilul.

Liderul politic a declarat că scopul său în calitate de viitor președinte este depunerea cererii de aderare la UE, a menționat Marian Lupu. ”Pe durata mandatului prezidențial de patru ani să fie posibilă depunerea cererii oficiale din partea Republicii Moldova pentru obținerea statului de țară candidată la Uniunea Europeană. Acesta va fi obiectivul central al mandatului meu”

Marian Lupu a fost însoțit la prezentarea programului de premierul Pavel Filip și de șeful Legislativului Andrian Candu, care și-au exprimat susținerea în favoarea sa. La rândul său, Marian Lupu a menționat importanța unei echipe puternice și a sinergiei dintre Președinție, Parlament și Guvern. ”Doar asemenea sinergie este garanția eficienței muncii noastre și rezultate concrete, bune pe care ni le propunem”, a accentuat candidatul.