Personalul din cadrul asistenței medicale urgente prespitalicești, implicat în acordarea asistenței medicale pacienților cu COVID-19, va  primi un supliment la salariu în mărime de 50% din salariul de funcție. Decizia a fost luată, astăzi, de Comisia pentru Situații Excepționale și va fi valabilă pe perioada stării de urgență.

De asemenea, un supliment în mărime de până la 50% la salariul de funcție va fi acordat și angajaților din cadrul asistenței medicale primare implicați nemijlocit în acordarea asistenței medicale pacienților cu COVID-19, în baza definiției de caz contact/suspect/probabil/confirmat, în limita resurselor financiare disponibile.

Decizia Comisiei pentru Situații Excepționale intră în vigoare la data adoptării.