Peste 2 mii de funcționari electorali, reprezentanți ai societății civile și ai partidelor politice au fost instruiți de Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral (CICDE) pentru alegerile prezidențiale.

În perioada 15 august – 12 septembrie, mai mult de o sută de seminare de instruire pentru diferiți actori ai procesului electoral au fost organizate pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Funcționari electorali, responsabili de actualizarea listelor electorale, membri ai grupurilor de inițiativă, reprezentanți ai potențialilor concurenți electorali – au fost instruiți și familiarizați cu specificul Alegerilor Prezidențiale.

Pentru Alegerile Prezidențiale din 30 octombrie 2016, CICDE a planificat să instruiască peste 15 mii de participanți la procesul electoral – funcționari electorali, reprezentanți ai concurenților electorali, observatori, etc.

Anterior, activitatea CICDE a fost monitorizată inclusiv de Misiunea de Observare a Alegerilor OSCE/BIDDO , care au apreciat programele extinse și cuprinzătoare ale CICDE, precum și numărul de seminare organizate: peste o mie de seminare pentru toți actorii procesului electoral. Astfel participarea organizațiilor de monitorizare și a Mass Mediei la seminarele CICDE asigură transparența procesului de instruire a funcționarilor electorali.

Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral pe lângă Comisia Electorală Centrală este o instituție publică, care pregătește funcționari electorali capabili să organizeze alegeri libere și corecte, conform normelor internaționale, precum și alți actori interesați în procesul electoral, numărul de persoane care au beneficiat de programele de instruire CICDE până în prezent fiind de peste 40 de mii.