Comisia specială pentru eficientizarea cadrului legislativ privind alimentația copiilor în instituțiile preșcolare și de învățământ s-a întrunit, astăzi, în prima ședință. Deputații au aprobat Regulamentul de activitate al Comisiei, periodicitatea întrunirilor, precum și lista instituțiilor care urmează a fi audiate.

Astfel, Regulamentul aprobat prevede următoarele obiective:

         evaluarea situației în ansamblu privind alimentația copiilor din instituțiile de învățământ preșcolar, primar și secundar;

         analiza tuturor neregulilor și încălcărilor depistate în cadrul investigațiilor și controalelor efectuate

         identificarea setului de acte legislative ce reglementează domeniul alimentației copiilor în instituțiile de învățământ preșcolar, primar și secundar, precum și a carențelor legislative ce au condus la abaterile descoperite;

         identificarea soluțiilor legislative ce ar îmbunătăți procesul de selectare a agenților economici care aprovizionează instituțiile de învățământ preșcolar, primar și secundar cu produse alimentare, etapele și modul de organizare a licitațiilor, cât și găsirea soluțiilor la alte probleme depistate.

Deputații au decis că ședințele Comisiei vor avea loc de câte ori va fi necesar, dar nu mai puțin de o dată în săptămână. Următoarea ședință se va desfășura vineri, 20 ianuarie, când urmează a fi audiată conducerea Centrului Național Anticorupție, a Ministerului Educației și a Primăriei municipiului Chișinău, precum și reprezentanții Direcției agricultură și alimentație și Direcției generale educație, tineret și sport a capitalei.

Ulterior, vor prezenta informații Comisiei parlamentare speciale conducerea Ministerului Sănătății, Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, Agenției Achiziții Publice, Centrului Național de Sănătate Publică și a Congresului Autorităților Publice Locale.

Comisia specială pentru eficientizarea cadrului legislativ privind alimentația copiilor în instituțiile preșcolare și de învățământ va prezenta Parlamentului raportul de activitate și propuneri legislative într-un termen de 90 de zile.

Comisia a fost creată în baza Hotărârii Parlamentului din 23.12.2016, la inițiativa Speakerului Andrian Candu. Comisia este constituită din 7 membri, reprezentanți ai tuturor fracțiunilor și grupurilor parlamentare – Radu Mudreac, președinte, Valentina Rotaru, secretar, Elena Bodnarenco, Victor Roșca, Lilian Carp, Boris Golovin, Aliona Goța.