Ministerul Mediului propune majorarea taxei pentru o tonă de pește pescuit. Propunerea este făcută într-un proiect de hotărâre care prevede modificarea și completarea unei hotărâri anterioare a Guvernului privind autorizarea pescuitului în obiectivele acvatice piscicole naturale. Astfel, se propune majorarea de la nouă mii la 12 mii de lei a taxei pentru o tonă de pește pescuit, transmite IPN.

Ministerul Mediului își motivează propunerea prin faptul că resursele financiare provenite din aceste taxe se folosesc pentru reproducerea peştilor, pentru cercetări ştiinţifice şi realizarea măsurilor de protecţie a resurselor biologice acvatice, inclusiv combaterea braconajului. „Astfel, din 2008, anul aprobării hotărârii Guvernului propusă pentru modificare, până în prezent cheltuielile pentru măsurile menționate s-au majorat esențial, de exemplu prețul combustibilului necesar pentru deplasarea personalului Serviciului Piscicol în teritoriu. De asemenea, s-a majorat și prețul pentru puietul de pește, care este procurat pentru popularea lacurilor de acumulare”, se spune în nota informativă a proiectului.

De asemenea, ministerul propune de a scoate din hotărâre sintagma „cote anuale” pentru pescuit pentru că obligă autoritatea centrală pentru gestionarea resurselor naturale și protecția mediului să aprobe anual aceste cote și astfel nu poate fi interzis temporar pescuitul industrial sau comercial.

„Astfel, modificarea propusă va permite legal de a interzice pescuitul industrial, comercial pentru o anumită perioadă de timp, cu scopul de reabilitare a populațiilor de pești”, se spune în document.

Totodată, este propusă completarea legii cu obligațiunea ca o persoană sa dețină doar un singur permis de pescuit sportiv și de amator, deoarece au fost depistate cazuri când o persoană are mai multe permise, respectiv folosește mai multe unelte și pescuiește peste cantitatea admisă.