Veteranii participanți la acțiunile de luptă din Afganistan și pentru apărarea integrității teritoriale și independenței Republicii Moldova vor beneficia de suport și asistență privind angajarea în câmpul muncii și servicii de formare profesională. Totodată, veteranilor cu statut de șomer li se va acorda ajutor de șomaj sau alocație pentru integrare sau reintegrare profesională.

În acest sens, astăzi, 7 septembrie curent, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei (MMPSF), Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și organizațiile veteranilor au semnat un acord de colaborare în cadrul conferinței de presă.

Conform Acordului, MMPSF va susține participarea reprezentanților organizațiilor de veterani în procesul de elaborare și promovare a politicilor în domeniul protecției sociale a veteranilor și va oferi informații despre prevederile proiectelor de legi, hotărâri, regulamente și programe în acest sens.

Ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Stela Grigoraș a exprimat deschiderea ministerului către un dialog continuu cu organizaţiile de veterani pentru a identifica împreună cele mai bune soluţii pentru problemele cu care se confruntă veteranii, dar şi pentru a consolida participarea organizaţiilor de veterani la luarea deciziilor ce țin de bunăstarea lor socială.

„Îmi exprim convingerea că semnarea Acordului de colaborare între Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei și organizațiile veteranilor va contribui la implementarea cu succes a misiunii ministerului de a asigura o protecție socială corespunzătoare necesităților veteranilor„, a declarat ministra.

Președinții organizațiilor veteranilor s-au bucurat de  faptul că MMPSF este partenerul veteranilor în elaborarea proiectelor de legi care îi vizează, inclusiv pe veteranii de război. Aceștia au reiterat că acest Acord este foarte important pentru ei și se include în planul de acțiuni al Guvernului privind asigurararea bunăstării tuturor veteranilor.

De asemenea, documentul prevede accesul veteranilor la informații privind locurile de muncă vacante și condițiile de ocupare ale acestora, participarea la seminare informative și informarea lor despre organizarea târgurilor locurilor de muncă și servicii de formare profesională (cursuri de calificare, recalificare și perfecționare).

La rândul lor, organizațiile de veterani semnatare vor înainta ministerului propuneri argumentate în domeniul protecției sociale a veteranilor, vor asigura transparența activității organizațiilor de veterani și vor informa opinia publică despre deciziile și acțiunile întreprinse.

La fel, aceștia vor facilita intermedierea între veterani și agențiile teritoriale de ocupare a forței de muncă, mobilizându-i să participe la activitățile organizate de acestea.

Menționăm că Acordul de colaborare este o acțiune importantă în contextul implementării planului „Memorie. Onoare. Respect” care are drept obiective restabilirea politicilor în domeniul asistenței sociale și de drept a veteranilor și stabilirea unui parteneriat durabil cu autoritățile publice centrale și locale pentru asigurarea protecției sociale a veteranilor.

La eveniment au participat ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Stela Grigoraș, Consilierul principal de stat al Prim-ministrului Republicii Moldova, Ion Coropceanu, directorul adjunct al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, Valentina Lungu, reprezentantul Uniunii Republicane a Veteranilor Războiului din Afganistan, Mihail Mocan, reprezentantul Uniunii Veteranilor „Sfântul Gheorghe Biruitorul”, Victor Alerguș reprezentantul Asociației „Credința Patriei”, Ghenadie Cosovan și reprezentantul Federației Veteranilor și Rezerviștilor Structurilor de Forță, Anatolie Cociug.