La Ministerul Sănătății a avut loc o nouă ședință de lucru în legătură cu implementarea regulamentului de salarizare a angajaților din sistemul de sănătate. Scopul întrevederii a fost de a evalua nivelul de pregătire al instituțiilor medicale pentru a plăti salarii în baza noului mecanism de calcul, transmite 24h.MD.

În timpul ședinței a fost prezentată varianta definitivată a indicatorilor-tip de performanțe profesionale individuale în muncă, aprobați de Ministerul Sănătății. Astfel, plata cu caracter stimulator pentru îndeplinirea indicatorilor va fi de cel puțin 15% din salariul de bază al lucrătorului medical.

Angajații instituțiilor medicale trebuie să respecte în activitatea sa toate Protocoalele clinice sau standardele medicale de diagnostic și tratament a pacienților. Un alt indicator în baza căruia personalul medical va primi salariul este gradul de satisfacție al pacientului. De asemenea, se ia în calcul și volumul de servicii prestate, în dependență de specificul muncii îndeplinite.

De asemenea, până la sfârșitul lunii curente conducătorii instituțiilor medico-sanitare publice trebuie să elaboreze și să aprobe indicatorii instituționali de performanță pe categorii de personal, conform specificului instituției, în baza indicatorilor-tip de performanțe individuale în muncă, aprobați de Ministerul Sănătății.

Amintim că, la sfârșitul lunii iunie, Guvernul a aprobat Regulamentul privind salarizarea angajaţilor din instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală. Documentul prevede aplicarea unui mecanism de salarizare mai simplu şi transparent în calcul, ce se bazează inclusiv pe performanţele individuale în muncă.

Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală a fost publicată în Monitorul Oficial pe 19 iulie 2016, iar în perioada următoare CNAM va iniția procedura de contractare a instituțiilor medicale în vederea alocării bugetelor suplimentare pentru salarizarea angajaților din sistemul de sănătate. Cadrele medicale trebuie să fie remunerate conform noilor condiții de salarizare inclusiv pentru luna iulie.