Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor precizează că în urma analizei activităților de întreținere a drumurilor publice pe timp de iarnă au fost identificate unele probleme pentru soluționarea cărora a fost instituit un grup de lucru.

Potrivit unui comunicat emis presei, din grupul de lucru fac parte reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor (MTID), Inspectoratului Național de Poliție (INP) al Inspectoratului General de Poliție (IGP), Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale (SPCSE), Universității Tehnice din Moldova (UTM), Uniunii Transportatorilor și Drumarilor (UTD) în scopul elaborării Regulamentului privind interacțiunea autorităților și structurilor abilitate în situații de anunțare a codurilor cromatice de pericol pe timp de iarnă.

Astfel, în cadrul ședințelor Grupului de lucru au fost formulate probleme soluționarea cărora ar putea să contribuie la prevenirea situațiilor excepționale și anume:

1.Problema de comunicare între MTID, APL de nivelul I și II și Serviciul stării excepționale; MTID și Serviciul stării excepționale; MTID și INP la întreținerea drumurilor publice în cazul declarării codurilor galben, portocaliu și roșu pe timp de iarnă.

2.Nu se întreprind măsuri de prevenire a situațiilor excepționale în cazul declarării codurilor galben, portocaliu și roșu pe timp de iarnă.

3.Lipsa unei interacțiuni eficiente pentru prevenirea creării situațiilor excepționale în cazul declarării codurilor galben, portocaliu și roșu pe timp de iarnă.

În sensul soluționării acestor probleme în prezentul Regulament au fost identificate riscurile și măsuri de prevenire a situațiilor excepționale care urmează a fi întreprinse în cazul declarării codurilor galben, portocaliu și roșu pe timp de iarnă.

La fel, au fost indicate recomandări pentru populație și acțiuni care urmează a fi întreprinse de autoritățile administrației publice centrale, locale, instituții și structuri abilitate, care vor contribui la prevenirea situațiilor excepționale și, ca urmare, la salvarea sănătății și vieților omenești.