Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene dezminte informațiile publicate de Ziarul de Gardă, precum că Moldova și-ar fi retras solicitarea de a include pe ordinea de zi a celei de-a 72-a sesiuni a Adunării Generale a ONU a chestiunii privind retragerea completă a forțelor militare străine de pe teritoriul său.
”Ministerul ţine să reitereze faptul că autorităţile moldoveneşti au pledat în mod consecvent pentru retragerea trupelor ruse de pe teritoriul Republicii Moldova aşa după cum aceasta este stipulat în Acordul privind principiile reglementării pașnice a conflictului armat din regiunea transnistreană a Republicii Moldova din 21 iulie 1992 şi în documentele relevante ale OSCE, în special în Declaraţia Summit-ului OSCE de la Istanbul din noiembrie 1999.
Or, potrivit demersului Reprezentanţei permanente a Republicii Moldova pe lângă Naţiunile Unite din 20 octombrie 2017, la care se fac referinţe în publicaţiile respective, a fost solicitată amânarea examinării acestei chestiuni în cadrul unei şedinţe a Comitetului General, pentru o dată ulterioară, în vederea obţinerii unui sprijin mai larg în favoarea acesteia”, se arată într-un comuniat al diplomației de la Chișinău.
MAEIE și-a exprimat regretul că unele instituții de presă publică informații neverificate sau eronate și le-a cerut să le retragă sau să le rectifice.
Ziarul de Gardă a scris astăzi că Republica Moldova a cerut excluderea subiectului privind retragerea forțelor de menținere a păcii ruse din regiunea transnistreană de pe agenda celei de-a 72-a sesiuni a Adunării Generale. În comunicatul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene se mai atrage atenția și asupra unui alt fals – în demersul depus în vară la ONU, țara noastră a cerut retragerea Grupului Operativ al Trupelor Ruse, nu a pacificatorilor.