Un grup de 24 de noi angajați ai Serviciului Vamal, care au promovat concursul de suplinire a funcțiilor vacante în cadrul subdiviziunilor teritoriale, va participa, în perioada 06 februarie – 03 martie, la un program de formare profesională intitulat ”Studiul desfășurat al legislației vamale”.

Sesiunile sunt organizate de către Centrul de instruire al Serviciului Vamal și au drept scop pregătirea profesională a inspectorilor în domenii ce țin de legislația vamală și administrarea publică. Totodată, activitățile derulate în cadrul instruirii vizează menținerea unor standarde înalte de integritate, dar și dezvoltarea unor noi competențe și abilități specifice meseriei de vameș.

Pe parcursul a patru săptămâni, cei 24 de angajați aflați în perioada de probă vor studia cadrul normativ care reglementează activitatea colaboratorului vamal în domenii precum: protejarea drepturilor de proprietate intelectuală, sistemul destinaţiilor vamale, managementul riscului, cooperarea vamală internaţională, etc. De asemenea, programul de instruire va integra și o serie de activități practice de organizare și efectuare a controlului vamal, care se vor desfășura în raza subdiviziunilor teritoriale.

Activităţile de instruire sunt susținute de către angajați ai instituției cu o experiență notabilă în domeniul administrării vamale, precum şi de către specialiști ai instituțiilor de resort (Ministerul Mediului, Centrul Național Anticorupție, Inspectoratul de Stat al Muncii, Camera de Licențiere etc.).

La finalul stagiului de pregătire profesională, cursanții vor fi evaluați în baza unui test alcătuit din întrebări generale și specifice din domeniul vamal, după care li se vor oferi certificate de absolvire.