În perioada 11-12 mai 2016, la Chișinău are loc al doilea atelier de formare a actorilor locali antrenați în implementarea proiectului comun al Uniunii Europene și Consiliului Europei – “Strategii urbane ghidate de comunitate în orașe istorice” (COMUS). La eveniment participă reprezentanți din țările parte ale proiectului COMUS – Armenia, Georgia, Republica Moldova, Ucraina și Belarus, reprezentanți ai Ministerului Culturii și administrației orașului Soroca – oraș selectat pentru a servi drept exemplu de testare a metodelor de planificare inovatoare bazate pe conservarea patrimoniului în cadrul proiectului COMUS.

Prezent la eveniment, secretarul de Stat al Ministerului Culturii, Andrei Chistol a remarcat rolul culturii, în special al patrimoniului cultural, în dezvoltarea economică a localității, referindu-se în mod special la orașul Soroca. De asemenea, Andrei Chistol a reiterat importanța proiectului COMUS în oferirea noilor posibilități de dezvoltare a sectoarelor culturale și creative, elaborarea politicilor culturale, promovarea colaborării intersectoriale în domeniul culturii și necesitatea includerii patrimoniului cultural în Planul de management al orașului.

Pe parcursul a două zile participanții la întrunire vor evalua și consolida Planurile de referință ale orașelor implicate în proiect, ce vor confirma rolul resurselor culturale pentru creșterea atractivității, a prosperității și a calității vieții pentru comunitatea locală. În cadrul sesiunilor de lucru participanții vor revizui procesul de formulare a viziunii și a obiectivelor planurilor de referință și a metodelor de planificare inovatoare bazate pe conservarea patrimoniului cultural, fiind examinate bunele practici în suportul formulării acțiunilor. În cea de a doua zi a întrunirii participanții se vor deplasa la Soroca pentru a examina la fața locului acțiunile preconizate în cadrul proiectului.

Menționăm că, Proiectul COMUS a fost lansat în septembrie 2015 în cadrul seminarului regional din orașul Tbilisi, Georgia și vizează activități de cooperare cu Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Republica Moldova, Ucraina și Belarus. Proiectul este formulat în baza priorităților politice ale CE și UE în contextul Programului Parteneriatului Estic (2015-2020) și privește reabilitarea orașelor istorice prin conservarea patrimoniului cultural, care, potrivit Proiectului, reprezintă o importantă resursă de dezvoltare. Intenția este de a oferi orașelor sprijin eficient pentru a dezvolta o abordare integrată, durabilă și participativă, ce sintetizează expertiza Consiliului Europei și a Organizației Patrimoniului Mondial în mobilizarea conservării patrimoniului ca o componentă reală de reînnoire urbană, dar și în stabilirea standardelor și a tehnicilor de cooperare și monitorizare. În mod special acest lucru se referă la includerea regenerării urbane și a valorificării resurselor de patrimoniu în politicile și strategiile de dezvoltare economică.