Misiunea OSCE este deschisă să ofere suportul necesar și recomandări ce țin de lupta cu corupția din domeniul afacerilor interne. Asigurarea vine din partea șefului adjunct al Misiunii OSCE, Stephen Young, care a avut o întrevedere cu secretarul de Stat al MAI, Mihail Beregoi și cu conducerea SPIA, scrie 24h.MD.

În cadrul întâlnirii s-a discutat despre continuarea efectuării unei evaluări preliminare a Serviciului protecţie internă şi anticorupţie al MAI, ca urmare a evaluării realizate în perioada noiembrie – decembrie 2012, de către Misiunea OSCE în Moldova.

De asemenea, părțile au vorbit despre traficul de fiinţe umane, despre combaterea migraţiei ilegale și a infracţiunilor cibernetice. Totodată, a fost abordată și importanța dezvoltării capacităţilor instituţionale ale angajaţilor MAI, prin participarea la diferite evenimente, organizate sub egida OSCE şi ONU, la instruiri și schimburi de bune practici.

Într-un comunicat de presă al MAI se evidențiază miza ministerului pe extinderea parteneriatului durabil cu OSCE, fiind stabilite câteva domenii prioritare, cum ar fi identificarea și analizarea proiectelor comune de asistenţă şi cooperare axate pe dezvoltarea capacităţilor instituţionale ale MAI.

Stephen Young, șeful adjunct al Misiunii OSCE, a menționat despre importanța transparenței în activitatea poliției, precum și despre schimbarea mentalității din sistem.

De precizat este că OSCE a contribuit considerabil la elaborarea unor acte legislative şi normative, cum ar fi Legea privind combaterea traficului de fiinţe umane, Legea cu privire la combaterea violenţei în familie, la elaborarea Planului Naţional în domeniul prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane pe perioada 2014-2016, precum şi la elaborarea Regulamentului Departamentului Securitate Internă care a cuprins recomandările experţilor OSCE.