Astăzi, a avut loc ședința subgrupului II ,,Promovarea și consolidarea durabilității financiare a societății civile’’ pentru revizuirea Strategiei de Dezvoltare a Societății Civile pentru anii 2012 -2015. La ședință au participat consultanții din comisiile parlamentare, responsabili de cooperarea cu societatea civilă, reprezentanții ministerelor de resort, ai Cancelariei de Stat, reprezentanții societății civile și ai partenerilor de dezvoltare. Ședința a fost moderată de Sergiu Neicovcen, Co-președintele subgrupului, director CONTACT.

În cadrul ședinței, Sergiu Neicovcen a prezentat date din Raportul de evaluare privind implementarea Strategiei de Dezvoltare a Societății Civile și a făcut o trecere în revistă a acțiunilor realizate din planul de acțiuni, cum ar fi Legea 2%, care a fost publicată în ”Monitorul Oficial”, Legea cu privire la antreprenoriatul social, care se află pe agenda Guvernului și va fi trimisă Parlamentului în cel mai scurt timp.

Membrii grupului de lucru și-au expus opțiunile privind agenda ședințelor următoare și subiectele care vor fi discutate. La următoarea ședință grupul de lucru va analiza:

– Introducerea (informația cu referire la domeniul Obiectivului II);

– Obiectivul general II (denumirea Obiectivului);

– Analiza obiectivelor specifice a indicatorilor preconizați și a indicatorilor de progres

Următoarea ședință a subgrupului II ,,Promovarea și consolidarea durabilității financiare a societății civile’’ pentru revizuirea SDSC 2012 -2015, va avea loc pe data de 13 decembrie 2016, ora 15.00, biroul 508, clădirea Parlamentului.