Aflat într-o vizită de lucru în raionul Floreşti, şeful Cabinetului de miniştri s-a documentat despre activitatea şi programele de dezvoltare ale Aeroportului  Internaţional Liber „Mărculeşti”.

Premierul a fost informat despre activitatea aeroportului, care are o destinație dublă: civilă și militară, prestând servicii aeroportuare, dar şi de depozitare şi închiriere a mijloacelor de transport aerian.

În cadrul prezentării aeroportului, a fost evidențiată locația favorabilă a acestuia, la intersecția căilor comerciale și economice, lipsa unui obiect analogic în regiune și facilităţile create pentru investitori. De asemenea, s-a menționat că rezidenții aeroportului beneficiază de facilități vamale și fiscale, fiind în drept să practice tipuri de activități cum ar fi, comerțul cu ridicata, sortarea, ambalarea, marcarea și alte operațiuni cu mărfuri.

Pavel Filip  a discutat cu administraţia instituției despre posibilitatea sporirii capacităților Aeroportului de la Mărculeşti și modernizării acestuia prin construcția edificiilor și infrastructurii adiacente. De asemenea, se mai au în vedere efectuarea lucrărilor de iluminare, precum și crearea unui centru de logistică. Şeful Guvernului a menţionat importanţa modernizării întreprinderii date şi valorificării potenţialului acesteia. „Am moştenit un aeroport care a fost gestionat nu tocmai pe măsura ca să avem o întreprindere profitabilă. Urmează să identificăm problemele şi constrângerile cu care se confruntă această întreprindere de stat. Cred că aici există un potenţial enorm, el trebuie şi va fi valorificat după ce vom găsi o abordare mai pragmatică, după ce stabilim un obiectiv clar cum trebuie să transformăm această întreprindere”, a menționat Premierul.

Volumul total al investiţiilor pe întreaga perioadă de activitate a aeroportului (mai 2009 – septembrie 2016) a constituit 13,87 milioane dolari SUA.