Conducerea Ministerului Educației a avut o întrevedere cu reprezentanți ai Delegației Uniunii Europene, în cadrul căreia au discutat despre perspectivele de parteneriat în următorii ani. Principalele subiecte abordate au vizat reformarea învățământului superior, revizuirea Cadrului de referință al curriculumului național, pregătirea și remunerarea cadrelor didactice, formarea pe tot parcursul vieții.

Mathieu Bousquet, șef al Unității NEACR C1 UE-Vecinătatea de Est, a menționat că scopul vizitei în Republica Moldova este stabilirea priorităților de colaborare pentru perioada 2017-2020: ”Programul anterior a fost elaborat în anul 2013, în contextul politicii de vecinătate cu UE. Între timp a fost semnat și ratificat Acordul de Asociere, de aceea dorim să facem o analiză a tuturor instrumentelor de finanțare existente, să vedem ce s-a realizat până la momentul actual și care ar fi domeniile-cheie pentru următorii ani. Dacă până acum UE a oferit Republicii Moldova suport pentru obiective generale, precum armonizarea legislației, în cadrul viitorului parteneriat ne vom axa pe rezultate mai exacte”.

Viceministrul Elena Cernei i-a informat pe oaspeți despre principalele acțiuni întreprinse de Ministerul Educației în vederea optimizării rețelei instituțiilor de învățământ general, motivării salariale a cadrelor didactice și manageriale, actualizării Planului-cadru etc. Elena Cernei a accentuat că principalele obiectivele ale Ministerului Educației vizează asigurarea implementării tuturor prevederilor Codului educației, începând cu anul 2018.

La rândul său, viceministrul Vasile Marina s-a referit la situația din învățământul superior, accentuând necesitatea de a reforma domeniul respectiv: ”În Republica Moldova există un număr mare de universități, însă calitatea specialiștilor pregătiți de acestea nu corespunde cu așteptările și solicitările de pe piața muncii. Nu este corelată la necesitățile economiei nici cercetarea, iar salariul cadrelor universitare este chiar mai mic decât salariul mediu pe economie. Totodată, descrește numărul tinerilor care optează pentru studierea științelor naturii, tendință înregistrată și la nivel global, de aceea trebuie să luăm măsuri pentru a stimula interesul elevilor și studenților față de aceste științe”.

În cadrul întrevederii s-a discutat și despre modernizarea învățământului vocațional, învățarea pe tot parcursul vieții, eficientizarea cheltuielilor în sistemul educațional.

La final, Mathieu Bousquet a dat asigurări că UE va susține în continuare Republica Moldova: ”Este necesar să stabiliți obiective pe termen lung și să identificați soluții sustenabile pentru ele. Prin intermediul noilor proiecte, UE vă va oferi suport, însă reformele trebuie să continue”.

Participanții la întrevedere au convenit ca în cadrul următoarelor întruniri să discute detaliat modalitățile de colaborare pentru următorii ani.