Pe parcursul lunii decembrie 2016, drept autosesizare în urma difuzării reportajului „Bombe alimentare din supermarketuri” (11.12.2016, Publika TV), colaboratorii secţiei Sănătatea alimentelor şi expertiza sanitară din cadrul CSP municipiul Chişinău, au întreprins o serie de controale, cu scopul evaluării reţelelor de comerţ a societăţilor cu răspundere limitată şi a societăţilor comerciale din capitală.

În total, au fost evaluate 31 de unităţi comerciale.

Pe parcursul evaluării, au fost stabilite mai multe încălcări, cum ar fi:

– depistarea în proces de realizare a bucatelor culinare în cantitate de 273 kg 764 g, comercializate în lipsa etichetării respective,

– lipsa informaţiei privind termenul-limită de păstrare a produselor culinare cu grad sporit de perisabilitate şi comercializate la cântar,

– achiziţionarea materiilor prime, în lipsa etichetării, a 73 kg 800 g de produse din carne, pește,

– depistarea cu termen de valabilitate expirat a 69 kg 680 g de produse gata pentru consum,

– admiterea încălcării sortimentului coordonat cu Serviciul,

– încălcarea fluxului tehnologic la prepararea bucatelor, admiterea încrucișării proceselor salubre cu cele insalubre,

– admiterea utilizării produselor biodistructive neomologate de către Ministerul Sănătăţii al RM,

– admiterea de către administratorii firmelor a angajării personalului, în lipsa controlului medical, a instruirii igienice susținute.

Ca rezultat al acțiunilor întreprinse, s-au luat următoarele măsuri, fiind emise:

– două Hotărâri ale medicului-șef sanitar de stat privind interzicerea sortimentului necoordonat de produse alimentare, preparate și comercializate în lipsa condițiilor necesare

– 18 Hotărâri ale medicului-șef sanitar de stat privind interzicerea în consum uman a 348 kg 364 g de produse alimentare neconforme,

– 20 de Prescripții sanitare pentru înlăturarea încălcărilor depistate.

Totodată, au fost întocmite 18 procese-verbale de contravenție administrativă pe numele administratorilor supermarketurilor, în conformitate cu art.276 a Codului Contravențional RM şi nouă procese-verbale de contravenție administrativă pe numele persoanelor responsabile, conform art.80(2) și art.81 ale Codului Contravențional RM.