Partidul Popular European din Moldova se alătură majorității parlamentare. Decizia a fost luată astăzi de către Consiliulio Național al formațiunii, care a decis să ofere biroului politic al partidului mandatul necesar pentru a iniția un parteneriat cu coaliția.

Potrivit lui Iurie Leancă, în acest sens va fi negociat și un Acord, care va stipula clar care sunt acțiunile de viitor ale noii majorități.

„Vom negocia un Acord, care se va axa pe anumite priorități clare cu privire la justiție, lupta împotriva corupției, sectorul bancar și cum recuperăm pagubele aduse sectorului bancar”, a adăugat Leancă.

Tot­o­dată, Leancă a men­țio­nat că a fost desem­nat can­di­dat la pre­zi­den­ți­ale din par­tea par­ti­du­lui.